Bliver du ledig, og var medlem af DDV, da du stoppede på din arbejdsplads, tilbyder vi dig at kunne fortsætte som medlem indtil du finder job.

Du må deltage i vores aktiviteter på lige fod med andre medlemmer.

Husk at det - også - er i netværket, du kan finde dit næste job.

Kontakt os, hvis det sker, og du er sikret en plads i netværket.

 

Find dit drømmejob her