SAP PM netværket

Fælles dansk forum, hvor man kan udveksle tips og ideer, samt lære af hinandens fejl og erfaringer.

Deltagere
Netværket er kun for brugere.

Møder
Netværket mødes 4 gange årligt.

Formand: