SAP PM netværket

SAP PM erfa-gruppen er en gruppe af vedligeholdseksperter med forskellig forretningsmæssig og faglig baggrund. Alle med fælles interesse for optimal gennemførelse af vedligeholdsprocesser. Deltagerne er eller har været ansat i en virksomhed der benytter SAP PM som vedligholdelses platform.

Ideen bag dette netværk er, at der arbejdes pragmatisk med at udveksle erfaringer omkring bedste udnyttelse af SAP PM i relation til virksomhedernes forretningsprocesser.

Møderne bygges op om den virksomhed som er vært. Der foretages en præsentation af virksomheden, gerne med rundvisning.
Om eftermiddagen et inspirationsoplæg med udgangspunkt i de ønsker, som er høstet fra tidligere møder, eller som har særlig relevans for værtens virksomhed. Herefter eksempelvis gruppearbejde eller anden struktureret erfaringsudveksling.

Deltagere
Netværket er kun for brugere.

Møder
Netværket mødes 4 gange årligt.

Formand: