Energi netværket

Netværket skal formidle og dele viden omkring energi og forbrug inden for industri og produktion, herunder:

  • Indblik i energiledelse
  • Energioptimal drift
  • Grøn omstilling
  • Fra strategi til praktisk implementering

Netværket vil fungere som ERFA gruppe og sparringspartner for medlemmernes problemstillinger, hvor der vil kunne trækkes på medlemmernes viden og netværk.

Deltagere
Netværket er for alle virksomheder, der beskæftiger sig med maskiner, anlæg, processer og viden indenfor forsyning/levering af energi samt forbrug af energi i produktion, transport eller ejendomme. Gennemgående temaer på tværs vil være udvikling, drift og optimering, hvad enten man er leverandør, rådgiver eller slutkunde

Møder
Netværket vil tilstræbe ca. 4 møder om året: 2 online netværksmøder af 1,5-2 timer samt 2 hele temadage og/eller virksomhedsbesøg om året.

Netværket vil ikke være en platform for sælgeraktivitet men udelukkende et løsningsorienteret værktøj for medlemmerne.