Maintenance Excellence netværket

Formålet med dette netværk er at:
- Inspirere deltagere til at arbejde struktureret med at udvikle/professionalisere vedligehold.
- Arbejde med processer, som understøtter standardisering mod målet om Maintenance Excellence.
- Udveksle erfaringer om forandringsprojekter og diskutere udfordringer ved disse.

Målgruppe:
Ledere og specialister med ansvar for drift og vedligehold.