Vedtægter

Videndeling og netværk er på dagsordenen i alt, hvad vi laver. Vores motto "fordi vedligehold er mennesker" har præget foreningens arbejde siden etableringen i 1978.

Foreningens vedtægter