Præsidiet

Præsidiet skal være kontaktskabende til omverdenen, inspirere og rådgive bestyrelsen til fremme af foreningens formål samt skabe kontinuitet i foreningen.

Det forventes, at medlemmerne har en bred kontaktflade og særlig interesse for vedligehold.

Præsidiet består af minimum 5, maksimum 20 personer. Præsidiet vælges af midte præsidieformand.

Præsidiets kommissorium fastsættes af bestyrelse og præsidium i forening.