Præsidiet

Præsidiet skal være kontakt skabende til omverdenen samt inspirere og rådgive bestyrelsen til fremme af foreningens formål samt skabe kontinuitet i foreningen.

Medlemmerne forudsættes at have en bred kontaktflade og særlig interesse for vedligehold.

Præsidiet består af 5, højst 20 personer. Præsidiet vælger af sin midte præsidieformand.

Præsidiet udpeges første gang af bestyrelsen for Den Danske Vedligeholdsforening. Derefter udpeges medlemmer til præsidiet af foreningens bestyrelse i samråd med præsidiet efter foreningens årlige generalforsamling. Præsidiemedlemmerne udpeges for en periode af 3 år, men kan genvælges.

Præsidiet fastsætter selv sin arbejdsform.

Præsidiets kommissorium fastsættes af bestyrelse og præsidium i forening.