Præsidiet

Præsidiet skal være kontaktskabende til omverdenen samt inspirere og rådgive bestyrelsen til fremme af foreningens formål samt skabe kontinuitet i foreningen.

Medlemmerne forudsættes at have en bred kontaktflade og særlig interesse for vedligehold.

Præsidiet består af 5, højst 20 personer. Præsidiet vælger af sin midte præsidieformand.

Præsidiets kommissorium fastsættes af bestyrelse og præsidium i forening.