Få en hurtig og retvisende vurdering af virksomhedens vedligeholdsniveau

For den enkelt besvarelse og flere besvarelser fra samme virksomhed.

 

QR kode til analyseværktøjet

Analysen findes også på engelsk

English version, see below

Her kan du se afsnittt fra bogen Vedligehold, Asset Maintenance Management.

Bogen forhandles her.

 

Med dette onlineværktøj kan virksomheder benchmarke sig selv, når det gælder deres niveau af vedligehold. Analyseværktøjet er baseret på en tilpasset model af SAMÍ-pyramiden, som har fem niveauer af vedligehold:

1.    Planlagt vedligehold
2.    Proaktivt vedligehold
3.    Optimeret organisation
4.    Kontrolleret pålidelighed
5.    Maintenance Excellence

Ved at svare på 128 spørgsmål udløses et antal point, som til sammen giver en bestemt score. Denne score omsættes i en farveskala – med fem farver – som angiver niveauet af vedligehold: 
1.    Grøn er højeste score
2.    Gul
3.    Orange
4.    Rød
5.    Mørkerød er laveste niveau

På den måde ”bygger” værktøjet en specifik pyramide for hver besvarelse, som viser virksomhedens aktuelle vedligeholdsniveau.
 

 

Umiddelbar besvarelse

Værktøjet er designet således, man ikke skal indhente bestemte data, før man kan svare, men er udelukkende baseret på en række udsagn om vedligehold, som man umiddelbart bør kunne svare på. Samlet set tager det ca. 30 -60 min at svare på spørgsmålene.

 

Dialog om spørgsmål og svar

Værktøjets spørgsmål kan bruges til at tage en drøftelse blandt virksomhedens vedligeholdsholdsmedarbejdere. Det kan være en god ide, at lade flere vedligeholdsansvarlige medarbejdere udfylde værktøjet. Hvis man er flere fra virksomheden, som bruger værktøjet, kan man efterfølgende få en drøftelse ud fra nogle helt konkrete spørgsmål og svar, og prøve at finde ud af, hvorfor man måske ikke har svaret ens på alle spørgsmålene. Hvis der er meget stor spredning i svarene, kan det være tegn på, at der er brug for bedre koordinering, kommunikation og fælles forståelse af virksomhedens vedligehold, da det ellers kan være svært at udvikle ens vedligehold. Hvis der er brug for nye initiativer, kan værktøjet hjælpe til at pege ret konkret i den rigtige retning,

 

Fundamentet skal være i orden

Farverne i pyramidens fem niveauer angiver blandt andet, om der mangler vedligeholdstiltag i fundamentet af pyramiden. Hvis der således er mange røde felter i det grundlæggende vedligehold, kan det være et tegn på, at der bør iværksættes en indsats på bestemte områder.
Det er ikke alle virksomheder der skal score højt på de øverste niveauer. Det koster jo også investeringer og ressourcer at bevæge sig op og få høj score på pyramidens øverste niveauer. Det kan være godt nok, at have en god score på de nederste niveauer, eventuelt med høj score på visse områder højere oppe i pyramiden, hvis det har særlig betydning for netop den virksomhed. Målsætning afhænger af den enkelte virksomheds forhold og strategier.

 

Benchmarking med andre virksomheder - kun for medlemmer

De modtagne besvarelser samles i puljer for at udtrække materiale til benchmarking. Benchmarkingen bliver herefter fremsendt til de deltagende medlemsvirksomheder.
En gang årligt danner alle besvarelser baggrund for en temperaturmåling af, hvordan det står til med vedligeholdet i danske virksomheder.

Alle besvarelser er anonymiseret. Det eneste, der fremgår er branche og organisationernes størrelse.

Ønsker du at blive medlem af DDV?
Klik her.

 

Når du har besvaret

Din besvarelse går til DDV, der efterfølgende sender et resultat tilbage til dig.

Med mellemrum samler vi resultaterne fra alle besvarelser og laver en samlet oversigt inden for hver branche, der præsenteres her på sitet.

En gang om året laves et samlet overblik, som en del af DDV analyse arbejdet.

Det er vigtigt at pointere, at alle besvarelser er anonymiseret, og at det eneste man vil kunne se er branche og organisationens størrelse.

 

Arbejdsgruppen bag DDV Analysen

Jesper Pedersen, formand for DDV, Vattenfall
Peter Vangsø Jeberg, Energinet
René Bøge Jensen, Sund og Bælt
Allan Pedersen, medlem af Præsidiet
Eva Mosegaard, direktør for DDV

Eksempel på spørgsmål i DDV’s analyseværktøj

Forebyggende vedligehold
1 1. Kritiske anlæg er omfattet af en forebyggende vedligeholdsplan.
1 2. For ikke-kritiske anlæg er det aktivt valgt om de skal være omfattet af en forebyggende vedligeholdsplan.
1 3. Der følges løbende op på udførelsen af forebyggende arbejdsordrer for at identificere og håndtere eventuelle problemstillinger (fx mangler m.m.)
1.4. Der foretages løbende opfølgning og forbedring af forebyggende vedligeholdsplaner (fx indhold og intervaller).
1.5 Der foreligger jobbeskrivelser på de forebyggende opgaver.

 

Rettigheder

DDV analysen er udviklet af DDV.

Det bagvedliggende materiale udleveres ikke

 

© DDV 2024

 

English version

The DDV Analysis is an online tool that can be used for strategy development and dialogue.
The analysis helps you to be able to give a fair assessment of the company's maintenance level, so that you can initiate a more targeted effort - if necessary.
It is not a goal that all boxes should be green. It is an active choice where the company wants to invest, but it can help you in the work of developing a maintenance strategy.

The analysis tool has five levels of maintenance: 

 1. Planned maintenance
 2. Proactive maintenance
 3. Optimized organization
 4. Engineered reliability
 5. Maintenance Excellence

You have answered 128 questions, where each question gives several points that together give a score. The score is translated into a color scale with five colors, which indicates the level of maintenance: 

 1. Green is the highest score
 2. Yellow
 3. Orange
 4. Red
 5. Dark red is the lowest level
   

Once you have answered

Your answers are sent to DDV, and the result is sent back to you.

It is important to point out that all responses are anonymized and that the only thing you will be able to see is the industry and the size of the organization.
 

© DDV 2024