Regionalt vedligeholdsnetværk på Sjælland der giver medlemmer øst for Storebælt et forum, med fokus på høj faglig kvalitet inden for drift og vedligehold.

Hvorfor deltage i netværk?
Vedligehold er et strategisk værktøj, der hjælper til stadig driftsoptimering og som bidrager positivt til bundlinjen. Konkurrencen er hård, derfor er optimeret vedligehold en nødvendighed.
Med dette netværk ønsker vi at styrke deltagernes faglige kompetencer ved at sparre med andre. 

Vi planlægger 4 årlige møder, med aktuelle emner og cases. Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt hos et medlem af gruppen.

Netværket kan på et tidspunkt vælge at lukke for optag af nye medlemmer.

 

Formand: