El netværket

Formålet er, at udbrede kendskabet til el-vedligehold.
Hovedparten af vore ressourcer inden for vedligehold ligger i produktionsvirksomhederne. Derigennem belyses aspekter i vedligeholdet, som ofte bliver forsømt. For at råde bod på dette, arrangeres konferencer, som primært henvender sig til folk, der erhvervsmæssigt er beskæftiget inden for el-området.

Deltagere
Netværket består af folk inden for industrien, service, rådgivning og uddannelse.

Møder
Netværket mødes 6 gange årligt.

Formand: 
Tekst for netværksmedlemmer: