DDV’s netværk er kernen af foreningen

Vores netværk er med til at opbygge relationer til andre, medlemskab af et DDV netværk skal derfor give fagligt og personligt udbytte.
DDV sikrer, at netværkene styres af en eller flere facilitatorer, der løbende bliver uddannet til at bringe værdi ind i netværket. Men facilitatoren kan ikke gøre det alene; For at møderne skal være givtige, er det vigtigt, at alle deltager og bidrager til fællesskabet. Kun derved får man opbygget relationer, der rækker længere end til selve dagen for mødet.

Deltag som gæst
Du er altid velkommen som gæst til et netværksmøde, for at se, om det er noget, som har din interesse. I netværkene arbejder vi på, at fortrolighed og gensidig tillid præger dialogen i netværket.

Mere info
I menuoversigten til venstre kan du læse mere om de forskellige netværk under DDV.