Sekretariat 

Direktør

Eva Mosegaard

em@ddv.org
Telefon: 7591 4455
Mobil: 3122 4513

Sekretær

Rikke Lassen

rl@ddv.org
Telefon: 7591 4455
Mobil: 2613 6345

Bogholder

Helle Matthies

hm@ddv.org
Telefon: 7591 4455

 

Mediakonsulent ved
Rosendahls Mediaservice

Dorte Schlünzen

ds@rosendahls.dk
Telefon: 7610 1146