SK Forsyning etablerer 8.000 kW solvarmeanlæg ved Halskov som led i sin omstilling til vedvarende energi, der også omfatter et nyt halmfyret varmeværk. En lokal gravhøj har givet særlige udfordringer.

Fra sommeren 2019 vil de tusindvis af bilister, der hver dag passerer Storebælt, kunne nyde synet af vedvarende energi i fuldt flor. SK Forsyning har underskrevet kontrakt med den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, på levering af et 8.000 kW solvarmeanlæg til opstilling langs Vestmotorvejen. Det 11.733 m² store solvarmeanlæg vil på årsbasis kunne producere hele 6.500 MWh varme og sammen med SK Forsynings nyligt indviede halmvarmeværk levere billig bæredygtig varme til ca. 5.000 boliger med mere i Korsør og Halskov.
SK Forsyning har som så mange andre fjernvarmeselskaber taget hul på den grønne omstilling og er i øjeblikket i fuld gang med en større udvidelse og videreudvikling af fjernvarmenettet i og omkring Slagelse, Korsør og Halskov. Grøn energi spiller en væsentlig rolle i denne omstilling, både i form af det netop indviede halmvarmeværk i Halskov, men også i form af et 8.000 kW solvarmeanlæg. En nærliggende gravhøj, samt et bortkommet dokument for byggeafstandsdispensation satte dog en midlertidig stopper for opførslen af solvarmeanlægget. Dokumentet udgør den dispensation, der er nødvendig, hvis det skal være lovligt at opføre solfangere i en afstand af 25 meter fra gravhøjen i stedet for de normale 100 meter.

Afstand til gravhøj
SK Forsyning og Aalborg CSP har derfor måtte arbejde på højtryk for at finde en løsning, så solvarmeanlægget kan stå klar senest 30. juni, og dermed medregnes som en besparelse i henhold til energiselskabernes energispareindsats. Løsningen blev et opdelt solfelt, hvor en del af solfangerne kommer til at stå syd for gravhøjen, mens resten placeres nord og vest for gravhøjen, så det 11.733 m² store solvarmeanlæg kan blive en realitet inden for fristen. Herved opretholdes byggeafstanden på minimum 100 meter mellem solanlægget og gravhøjen hele vejen rundt om højen.
»Vi er utroligt glade for, at solvarmeanlægget ved Halskov Halmvarmeværk nu, trods udfordringer i forhold til placering, endelig bliver en realitet. Det har takket være det gode samarbejde mellem Aalborg CSP og SK Forsyning samt en ihærdig indsats fra kommunen være muligt at tilpasse projektet den ekstraordinære situation. Det er lykkedes at finde en løsning, der tilfredsstiller alle de involverede parter. Aalborg CSP blev valgt som leverandør efter en licitation, hvor Aalborg CSP garanterede den laveste pris pr. produceret MWh solvarme, og SK Forsyning ser frem til et fortsat godt samarbejde, hvor vi tager endnu et skridt i retning mod en mere bæredygtig varmeforsyning,« forklarer Carsten Lunde, Energichef hos SK Forsyning.

Ændret placering af solfangere
Det har været en både kompliceret og sjov udfordring at få alle ender til at nå sammen, lyder det fra Aalborg CSP.
»I det oprindelige projekt havde vi en flot opstilling i lange rækker, hvor solfangerne kun var placeret syd for gravhøjen ned ad bakken til motorvejen, og hvor gravhøjen ville stå og knejse på bakken bagved solfangerne. På grund af afstandskravet laver vi nu kortere rækker, og solfangerne bliver i stedet placeret både nord, syd og vest for gravhøjen for at få plads til det nødvendig antal solfangere, der kan give den ønskede mængde energi. Der har således været mange udfordringer i dette projekt, både med gravhøj, økonomi og teknik, men uanset hvilke forhindringer vi er stødt på, er de blevet løst sammen med SK Forsyning,« siger Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP A/S.
Solvarmeanlægget fra Aalborg CSP skal integreres med forsyningens nye halmvarmekedel og skal supplere leveringen af energi til SK Forsynings eksisterende fjernvarmekunder i Korsør og de mange fremtidige fjernvarmekunder i Halskov.

Et udstillingsvindue for vedvarende energi
Størstedelen af solfangerne placeres langs motorvejen og bliver dermed et udstillingsvindue for vedvarende energi, nationalt såvel som internationalt.
»Det glæder os, at der hver dag er tusindvis af mennesker, der får mulighed for at se effektiv vedvarende energi i fuldt flor, når de passerer Storebælt. Med disse termiske solfangere opvarmes fjernvarmevandet meget effektivt, og i forhold til el-producerende solceller yder de tre til fire gange mere energi om året for hver m² solfanger. Og det er vel at mærke energi, der nemt og billigt kan lagres, for det sker i den store akkumuleringstank, som solvarmeanlægget deler med halmvarmeanlægget. Vi er glade for at kunne levere endnu et konkurrencedygtigt og højtydende solvarmeanlæg,« siger Per Aasted videre.


Solvarmeanlægget i Halskov

• Kunde: SK Forsyning
• Anlæggets kapacitet: 8 MW
• Energiproduktion: 6.500 MWh varme pr år
• Antal boliger: ca. 5.000
• Systemleverandør: Aalborg CSP A/S
• Leveringsomfang: Komplet solfangersystem, tekniske installationer og rørledninger
• Placering: Korsør / Halskov
• Anlægsområde: 11.733 m² solfangere
• Anlægsplan: 63 rækker med op til 38 solfangere pr. række
• Max. temperatur: 109 ºC
• Solfangertype: GREENoneTEC GK3003 series, med dobbelt glas
• Systemets forventede levetid: over 25 år