Den 40 år gamle forening er ”still going strong”, og strategien er fortsat at være stedet, hvor viden om drift og optimering formidles af og imellem medlemmerne.

Af Joel Goodstein
Bestyrelsen for DDV – Den Danske Vedligeholdsforening – har vedtaget strategien gældende for perioden 2019-2021. Hermed er mål og rammer for den kommende indsats fastlagt.
DDV arbejder med et Strategihus, som består af medlemmer, mission og branding og kommunikation, der alle skal understøtte visionen: DDV skal være Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold.
Strategien understøtter en udvikling, så DDV kan fortsætte sine medlemsaktiviteter på et tilfredsstillende niveau.
»Medlemsaktiviteter og netværk er det centrale for DDV. Men DDV står i en situation, hvor vi skal gøre en ekstra indsats for at fastholde vores medlemstal for at bevare de nuværende ressourcer, så vi kan holde gang i et attraktivt aktivitetsniveau.
Derfor har vi en vigtig opgave i at udbrede kendskabet til DDV yderligere. Branding og kommunikation bliver de store opgaver fremover. Vi må konstatere, at der er potentielle medlemmerderude, som ikke kender os, og dem skal vi prøve at få kontakt til og fortælle om fordelene ved at være med i foreningen,« siger Allan Pedersen, formand for DDV.

Forslag er velkomne
En meget vigtig del af aktiviteterne i DDV er de faglige netværk, hvor medlemmer mødes om faglige emner og virksomhedsbesøg. Aktuelt er der otte faglige netværk. I Netværkene sker erfaringsudveksling og videndeling.
»Vores netværk er ikke en statisk størrelse. Vi tilpasser hele tiden netværkene til den aktuelle efterspørgsel. Nogle netværk forsvinder, mens nye opstår. Vi er meget lydhøre over for forslag fra medlemmer til både nye netværk og konkrete aktiviteter. Vi har ressourcer, som vi kan tilbyde til aktiviteter, men det forpligter også at bede om ressourcer. Så må man være indstillet på at yde en indsats for at stable de nye tilbud på benene – men selvfølgelig med hjælp fra DDV,« siger Allan Pedersen.


DDV’s bestyrelse, fra venstre: Jesper Pedersen, Klaus Toft, Peder Vangsø Jeberg, formand Allan Pedersen, sekreta-
riatschef Eva Mosegaard, Mette Neergaard Nyhus og Christian Storm.

Brug for frivillige
Aktuelt har DDV afsat ressourcer til en dansk oversættelse af internationale vedligeholdsstandarder fra engelsk, hvor en arbejdsgruppe har medvirket til at løse denne opgave – i samarbejde med Dansk Standard. En anden opgave, som har krævet særlige ressourcer, er udgivelsen af en ny udgave af ”Vedligehold”, som hidtil er skrevet af Svend Aage West, der udgav den første version af bogen i 2003.
Nu har DDV fået overdraget rettighederne til at udgive ”Vedligehold” af Svend Aage West, og den nye udgave af bogen er skrevet af en gruppe af forfattere, som er udvalgt af DDV.
»DDV er meget afhængig af frivillig arbejdskraft. Vi har kun et lille sekretariat, og derfor har vi brug for, at der er ildsjæle og andre interesserede medlemmer, som er villige til at gøre en ekstra indsats for at skabe de nødvendige aktiviteter for foreningens medlemmer,« siger Allan Pedersen.

De bedste ambassadører
Tilgangen af nye medlemmer skal også ske gennem samarbejde med ikke mindst uddannelsesinstitutioner.
»Vi har allerede et godt samarbejde med Maskinmestrenes Forening og maskinmesterskolerne, og de maskinmesterstuderende får tilbudt gratis medlemskab, fordi vi ved, at mange maskinmestre kommer til at arbejde med vedligehold og optimering. Vi vil også meget gerne have et tættere samarbejde med ingeniørskolerne. Vedligehold er måske ikke en klassisk ingeniøropgave, men vi ser alligevel et potentiale i den gruppe også,« siger Allan Pedersen.
Medlemmerne er de bedste ambassadører for DDV, når de fortæller kollegaer om fordelene ved et medlemskab.
»Allerhelst får vi flere aktive medlemmer, som deltager og bidrager til vores arrangementer og netværk. Vi ved, at vores medlemmer har en travl hverdag i deres job, og at det kan være svært at prioritere DDV, men personligt ærgrer jeg mig lidt over, at jeg ikke selv brugte DDV mere dengang jeg var erhvervsaktiv og fik udnyttet den viden og de ressourcer, som var til rådighed. Måske kunne det have hjulpet mig til at løse konkrete opgaver på en bedre måde,«siger Allan Pedersen.


DDV-strategi for 2019-2021

  • DDV’s vision er at være: Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold.
  • Branding og kommunikation sker ved følgende aktiviteter: Netværk, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, arrangementer, samarbejde med interesseorganisationer
  • Mission: DDV bygger netværk, der øger organisationers mulighed for driftsoptimering – ved at facilitere og inspirere til anvendelse af Best Practice-metoder og – processer – ved at deltage i national og international udvikling inden for vedligehold, optimering og drift.
  • Strategien er arbejdsrammen for sekretariatet, men de kan ikke stå alene med opgaven. Derfor er såvel bestyrelse som præsidie involveret i de besluttede arbejdsopgaver, der fremgår af strateginotatet.

Bliv medlem af DDV og få en række fordele

  • Faglige netværk inden for driftoptimering og vedligehold.
  • Adgang til medlemmernes store know-how.
  • Deltagelse i konferencer, kurser, webinar, temamøder.
  • Medlemsmagasin Optimering.

Alt dette til kun 6.600 kr. årligt for hele virksomheden.