Optimering

I en tid med stærk global konkurrence har det aldrig været vigtigere at have fokus på optimering gennem vedligehold. Der kan således være millioner at hente på driftsbesparelser, energioptimering og forebyggende vedligehold. Det forhold udgør rammen om Den Danske Vedligeholdsforening.

• Fagmagasinet Optimering er officielt organ for Den Danske Vedligeholdsforening og udkommer foruden til medlemmerne af Maskinmestrenes Forening. Oplaget er i alt på ca. 13.000 eksemplarer.

• Medlemmerne af Den Danske Vedligeholdsforening er både administrative beslutningstagere og tekniske ledere beskæftiget med drift, vedligehold, teknologi og sikkerhed inden for produktion, industri, bygningsdrift og service.

• Ifølge en læserundersøgelse bliver fagmagasinet Optimering læst af ca. 95 procent af medlemmerne i Den Danske Vedligeholdsforening.

Den Danske Vedligeholdsforening er et netværk, hvor medlemmerne henter inspiration og deler faglig viden. Videndelingen foregår blandt andet via afholdelse af konferencer, seminarer, netværksmøder og virksomhedsbesøg.
Medlemmerne af Den Danske Vedligeholdsforening varetager typisk funktioner som virksomhedsledere, vedligeholdsledere, tekniske chefer, servicechefer, driftsledere og vedligeholdsteknikere.