Ledelsesnetværket

Netværk for vedligeholdelseschefer, med interesse inden for ledelse og processer.
Netværkene sætter selv dagsordenen for møderne, og vi debatterer emner, der er aktuelle for deltagerne. Emnerne kan være udfordringer på arbejdspladsen, som man ønsker input til, det kan være et specifikt emne, hvor vi inviterer eksterne indlægsholdere osv.
Der stilles krav til deltagerne i netværket om gensidighed, tålmodighed og engagement, men det giver den gevinst, at mange også bruger hinanden uden for selve møderne.

Deltagere
Medlemmer med vedligeholdsansvar.

Møder
Netværket mødes 4 gange årligt.