Standarder giver plus på bundlinjen

Strategisk arbejde med standarder kan aflæses med positive resultater på bundlinjen i mange virksomheder.

Det gælder både i de tekniske afdelinger, men også for virksomheder generelt, der med en forbedret kvalitet og effektive processer får styrket deres internationale konkurrenceevne.

I drifts- og vedligeholdsafdelingerne er standarderne ofte et strategisk styringsværktøj for processer, krav til vedligehold af anlæg, dokumentation og kompetencer hos medarbejderne samt opsætning af KPI’er. Senest har Den Danske Vedligeholdsforening været med til fagligt at opdatere en række standarder i Dansk Standards nye DS-håndbog 168:2020, der udkom tidligere i år. 

DS-håndbogen erstatter 168:2011 og omfatter de reviderede udgaver af DS/EN 13306 og DS/EN 15341. Desuden er der kommet yderligere to standarder med: DS/EN 15628 og DS/EN 17007.

- Der er generelt mange fordele ved at arbejde med standarder. Derfor kan det også være en fordel at tænke standarder ind i virksomhedens processer, selv om det ikke er et direkte krav fra kunderne. De kan være med til at skabe løbende forbedringer og sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet – ikke bare i Danmark, men på globalt plan, siger Allan Pedersen, formand for Den Danske Vedligeholdsforening.

8 ud af 10 virksomheder får bedre kvalitet
Foruden standarderne i DS-håndbogen 168:2020 er den internationale kvalitetsstandard ISO 9001 et udbredt strategisk ledelsesværktøj, der også er med til at optimere processer samt øge effektiviteten og produktiviteten i mange virksomheder.

En ny undersøgelse blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer viser, at 81 procent af virksomhederne i nogen eller høj grad har oplevet forbedret kvalitet i produkter og services, 78 procent har øget kundetilfredsheden og hele 92 procent har opnået forberede interne processer.

Undersøgelsen er lavet af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet, der også lavede en tilsvarende undersøgelse i 2015. De positive resultater af arbejdet med standarden er på en række områder højere end for fem år siden.

Undersøgelsen dokumenterer også, at tre ud af fire virksomheder oplever et forbedret samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere, fordi de styrer efter ISO 9001.

Optimering og øget effektivit
Seks ud af ti virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Derfor er standarden et attraktivt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. I 2015 var det halvdelen af virksomhederne, der gav udtryk for et plus i arbejdet.

At kvalitet i ledelsen bliver et endnu tydeligere konkurrenceparameter i fremtiden dokumenteres også i undersøgelsen. 82 procent – ni procent flere end for fem år siden – mener, at ISO 9001 vil få endnu større betydning i fremover.
 

Share this post