Corona beredskabsplan

Scenarier og skabeloner for udarbejdelse af Corona beredskabsplan

Med baggrund i den aktuelle og eskalerende Corona-situation i Danmark har Sure’it udarbejdet et sæt af scenarier som adresserer en række forretningsmæssige trusler foranlediget af Corona-pandemien.

Scenarierne skal fungere som inspiration til den enkelte virksomhed sådan at de bedst muligt kan forberede sig til de kritiske hændelser, som de kan blive udsat for.

Læs mere her

Share this post