Intelligent styring og energirenovering skal sikre grøn omstilling

Bedre vedligehold og drift af bygninger kan være med til at skære 20-25 procent af bygningernes energiforbrug, vurderer Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i anbefalingerne til regeringen.

Danmarks grønne omstilling bliver hurtigere og billigere ved at optimere energiforbruget i de eksisterende bygninger og styre forbruger intelligent.

Det fastslår Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, der ser et stort potentiale i bedre vedligehold, drift og energirenovering af offentlige og private bygninger. Området er en af fem byggesten i mere end 60 forslag til regeringen til effektivisering og reduktion af CO2-forbruget i bygningsmassen.

Klimapartnerskabet vurderer, at Danmark kan skære 20-25 procent af bygningers energiforbrug frem til 2030 og at energieffektiviseringer kan spare samfundet for mange milliarder kroner og samtidig skabe bedre sundhed og trivsel i boliger, skoler og plejehjem med videre. Brancher, bygningsejere, myndigheder og finanssektoren skal arbejde tæt sammen om løsningerne.

I tal vurderer klimapartnerskabet, at energirenovering og intelligent styring kan reducere forbruget med 1,25 millioner ton CO2 om året. I alt lægger partnerskabets forslag op til årlige besparelser på 5,8 millioner ton CO2 om året. Det svarer til 20 procent af det, som Danmark mangler for at komme i mål med sit ambitiøse klimamål i 2030.

Energieffektivisering går for langsomt

Klimapartnerskabet fastslår i sine anbefalinger, at eksempelvis boligejere tror, at de bor i en energimæssigt tidssvarende bolig, men det gør de færreste. Mange bygningsejere udskyder derfor nødvendige og rentable investeringer. Manglende interesse for bygningers energiforbrug står i vejen for renoveringer og intelligent styring. Derfor går det for langsomt med at energieffektivisere i Danmark. 

Finansiering er et andet problem, påpeger klimapartnerskabet. Udlejere kan ikke lægge omkostninger til energiforbedringer på lejen, kommuner rammer anlægsloftet, og Landsbyggefondens rammer bremser energieffektivisering af almene boliger.

For at nå i mål med optimeringen vurderer klimapartnerskabet, at branchen skal rådgivere bygningsejerne og anbefale grønne løsninger, samarbejde med den finansielle sektor om at udvikle nye forretningsmodeller, hvor boligejerne kan betale energieffektiviseringen over den løbende drift, og endelig skal branchen sikre bedre efterlevelse af bygningsreglementet.

Til gengæld skal regeringen ifølge klimapartnerskabet sætte ind på følgende områder:

  • Forbedre det økonomiske incitament til at energieffektivisere – herunder energiafgifter.
  • Stille krav om totaløkonomi, hvilket forhindrer at der er et snævert fokus på her og nu-omkostninger og ikke på den langsigtede økonomi.
  • Justere reglerne, så kommuner og andre investerer i energiforbedringer og vedvarende energi.
  • Stille krav om automatik, som forhindrer energispild og udnytter energien, når den er grønnest.

Link: 
Læs hele rapporten med anbefalinger fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren her

Share this post