Deltag i Europæisk KPI survey – og få indsigt i resultaterne

Learn to Measure and Improve Your Maintenance Performance

KPI’s Survey for companies in Europe within the 5 sectors: Chemical, Energy Production, Oil & Gas, Pharmaceutical and Pulp &Paper

https://asoesp.limequery.com/124213?lang=en

Til medlemmer af DDV

DDV er medlem af den Europæiske vedligeholdsorganisation, EFNMS European Federation of National Maintenance Societies.
I den forbindelse beder EFNMS de nationale vedligeholdsorganisationer om hjælp til en europæiske undersøgelse.

Vi vil derfor bede om din hjælp.

Om undersøgelsen
Denne undersøgelse har som hovedmål at identificere best pratice og standardværdier for typiske Key Performance Indicators (KPI'er) relateret til vedligeholdelsesfunktion.
Undersøgelsen er rettet mod vedligeholdelsesledere i virksomheder, etableret i lande, der er medlemmer af EFNMS og inden for specifikke sektorer: Chemical, Energy Production, Oil & Gas, Pharmaceutical and Pulp &Paper.

Undersøgelsesresultaterne vil blive præsenteret og drøftet på de workshops, der arrangeres ifm. EuroMaintenance 2021.
Alle deltagere af undersøgelsen vil efter EuroMaintenance 2021 modtage de konklusioner, der er kommet frem ifm. workshoppen.

Besvarelse af undersøgelsen vil tage ca. 15-20 minutter.

Læs brochure

Tak for hjælpen.

Share this post