DDV har været med i oversættelsen af 3 standarder

En gruppe af ildsjæle fra DDV har i et samarbejde med Dansk Standard oversat 3 europæiske vedligeholdsstandarder til dansk.
EN 13306 ”Vedligeholdsterminologi” – Alle vedligeholdsstandarders moder! - blev udgivet i december 2018.
Standarden EN 15628 ”Kvalificering af vedligeholdspersonale” er udgivet i begyndelsen af marts 2019, og den sidste standard EN 17007 ”Vedligeholdsprocesser og tilhørende indikatorer” er færdig fra DDV og udgives midt april fra Dansk Standard.

Alle 3 standarder er værdifulde rammer for udviklingen af vedligeholdet.

De 3 standarder og deres anvendelse præsenteres senere på en workshop organiseret af DDV.

Tak for indsatsen til Ildsjælene fra DDV!

Share this post