Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd

Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd

Det aktuelle corona-udbrud betyder, at VandCenter Syd har igangsat en lang række forholdsregler. Formålet er at mindste smitterisikoen og samtidig sikre en fortsat sikker og stabil drift. 

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. 

Hos VandCenter Syd tager man corona-udbruddet alvorligt. For at sikre en fortsat sikker og stabil drift har et af Danmarks største og ældste vandselskaber igangsat en lang række tiltag. Formålet er at undgå smittespredning blandt virksomhedens ansatte og samtidig sikre en sikker og stabil drift. 

Alle medarbejdere, der har mulighed for at fortsætte deres arbejde hjemmefra, er sendt hjem. Ligeledes er alle medarbejdere i risikogruppen sendt hjem. Ansatte, der varetager vigtige funktioner i driften, er inddelt i små, faste teams, så man undgår en intern smittespredning, der potentielt kan påvirke selskabets drift. 

En af de medarbejdere, der har rykket kontoret hjem i privaten, er Christian Dindler, der er teamleder for maskinmesterservice hos VandCenter Syd. Han fortæller, at afdelingens arbejdsopgaver i denne periode er skåret helt ind til benet i forhold til vedligehold og drift. 
»Vi har otte renseanlæg, mere end 2000 husstandspumper og 320 pumpestationer i Odense og Nordfyn. Disse anlæg skal vedligeholdes, selvom der er corona-udbrud, da en eventuel fejl på bare ét af disse anlæg kan have store konsekvenser for vandsundheden og miljøet generelt. Vores arbejde ligger derfor ikke stille. Vi kommer heller ikke udenom, at der opstår flere problemer, som vi skal håndtere, når borgerne er mere hjemme og bruger deres egne faciliteter mere end normalt,« fortæller Christian Dindler, der er uddannet smed. 

Planlagt vedligehold udskudt 

En af de konsekvenser, corona-udbruddet har for VandCenter Syd, er, at alt planlagt vedligehold er udskudt på ubestemt tid. 

»Før udbruddet var vi i gang med en proces, hvor vi arbejdede os hen mod mere planlagt vedligehold og mindre akut vedligehold. Vi var i gang med at systematisere vores vedligehold, der førhen bestod af lige dele planlagt og akut vedligehold. Af naturlige årsager, er der perioder, hvor det akutte vedligehold fylder mere. Det gør sig især gældende i perioder, hvor vi oplever meget regn i Danmark. Nu er alt planlagt vedligehold udskudt, og driften er skåret ind til benet,« fortæller Christian Dindler.

For VandCenter Syd betyder det, at der nu bliver fokuseret på need-to-do frem for nice-to-do. 

»Vi risikovurderer fast vores anlæg, som vi altid har gjort. De planlagte pumpeeftersyn med kontakt til underleverandører fortsætter også som normalt, hvis de kan udføres med hensyn til alle restriktioner og forholdsregler. Vi vil gerne understøtte det privat og holde hjulene i gang. Derfor fortsætter vi disse eftersyn. I forhold til vores interne drift og vedligehold er vi nu kun én medarbejder i teamrummet ad gangen. Førhen var vi gerne tre-fire. Nogle arbejdsopgaver kræver to medarbejdere, og derfor er der altid en anden medarbejder på kald, der hurtigt kan rykke ud, hvis det er nødvendigt.«

Udskydelserne betyder, at Christian Dindler og hans kollegers work-flow bliver skubbet. På stående fod vurderer han, at hans afdeling har mere end 80 opgaver hængende, der skulle have været løst. Han understreger, at der ikke er tale om større opgaver – men mange bække små. Derfor forventer Christian Dindler, at han og hans kolleger skal løbes ekstra hurtigt, når pandemien engang er overstået. 

En ny hverdag

Corona-udbruddet har skabt en ny, anderledes hverdag for alle medarbejdere hos VandCenter Syd. 

De hjemsendte medarbejdere klarer så vidt muligt deres normale arbejdsopgaver fra hjemmekontoret – herunder planlægning og koordinering, men nye arbejdsopgaver er også kommet til. Flere medarbejdere er blevet tildelt administrative opgaver såsom oprettelse og afslutning af aftaler i vedligeholdssystemet. Det fynske vandselskab har også gjort det muligt, at medarbejderne kan bruge noget af tiden på at uddanne og dygtiggøre sig. 

»Vi har lavet en aftale med vores it-leverandør, der udsteder gratis kurser, som medarbejderne kan gennemføre. Det er dog min erfaring, at man kun kan gøre det et vis rum tid, inden man bliver skør,« fortæller Christian Dindler. 

Derfor mener han også at de medarbejdere, der bedst kommer igennem perioden, er dem, der fortsat arbejder:

»Det er min oplevelse, at alle gerne vil arbejde. Derfor er det dem, der fortsat arbejder, der klarer det bedst. Det er dog også min opfattelse, at de savner kontakten med deres kolleger. Det gør vi vist alle. Selvom der er medarbejdere, der stadig klarer vedligeholdsopgaver, ser hverdagen også anderledes ud for dem. De bruger det meste af dagen alene, og selv ved opgaver, der kræver to personer, kører medarbejderne i hver deres bil og er kun i kort kontakt med hinanden på afstand ved lokationen.« 

Restriktionerne skaber også udfordringer ved driftscenteret knudepunkt – nemlig badet. Alle medarbejdere, der arbejder med spildevand, skal i bad, inden de tager hjem fra arbejde. Selvom badeværelserne i høj grad er kontaktløse, så opstår der en udfordring, når flere medarbejdere skal bade i samme rum i løbet af dagen. 

Christian Dindler selv fremhæver, at hans største udfordring ved corona-restriktionerne ikke er de arbejdsmæssige aspekter, men derimod de menneskelige aspekter.

»Jeg savner kontakten med mine kolleger. Selvom jeg sørger for at være i løbende kontakt med alle mine medarbejdere, så erstatter denne telefoniske kontakt ikke den fysiske kontakt. Jeg synes ligeledes, at det er udfordrende at fungere som teamleder og sparringspartner for mine kolleger på afstand. Jeg kan ikke på samme måde som før hjælpe dem med en opgave, hvis de har brug for hjælp. Jeg føler mig mere som en kommandocentral i disse tider end en teamleder.«

Share this post