Kend friværdien i dit produktionsapparat og øg din fleksibilitet

Artikel i Børsen om OEE v/Michael Vaag, produktionsingeniør, HD

Virksomhedens konkurrenceevne kan øges betydeligt ved at igangsætte et produktionsudviklingsforløb med basis i lean produktion eller TPM koncepterne.

Der kan ved hjælp af den sunde fornuft og de systematiske arbejdsmetoder i disse koncepter opnås gode resultater på de kendte nøgletal som:

1. Investering i forhold til omsætning

2. Omsætning/overskud pr. medarbejder

3. Vedligeholdelsesomkostninger

4. Omsætningshastighed på lagre

 

Et af de væsentlige styringsmål sammen med de ovennævnte 4 mål i et lean eller TPM koncept er OEE, udstyrseffektiviteten. Mange målinger af OEE i danske virksomheder har i de seneste 3 år vist værdier så langt nede som 16% i virksomheder, der endda overvejer investeringer i mere udstyr for at øge kapaciteten.

Der er megen gratis kapacitet at hente ved at øge OEE. En af de store effekter er, at der bliver en langt bedre mulighed for at planlægge produktionsforløbet og logistikken, såfremt man kan stole på, at udstyret producerer, når det er planlagt dertil.

De fleste danske virksomheder er ikke opmærksomme på de skjulte tab, der er i vareflowet gennem virksomheden, idet man ofte har garderet sig med lidt overkapacitet, mel-lemvarelagre, overarbejde mm for at kunne håndtere de uplanlagte hændelser og alligevel opretholde en nogenlunde fornuftig leveringsservice.

Der er store gevinster at hente ved at få synliggjort og reduceret de faktiske tab. Den Danske Vedligeholdelsesforening har i en benchmark analyse i 2000 påvist at de direkte omkostninger, som følge af uplanlagte stop er 4,1 mia. kr. i dansk industri, hvortil kommer alle de indirekte følger af et stop, – den skjulte fabrik, som skønsmæssigt beløber sig til 10 gange så meget, omkring 40 mia. kr./år.

Tallene taler for sig selv og mange stiller sig spørgsmålet “det kan ikke være sandt”. Fakta er at man ved konkret at opsamle alle tab som følge af et produktionsstop i nogle virksomheder er kommet frem til tal, der ikke blot er 10 gange større end de faktisk synlige tal, men 100 gange større.

Problemet med stop på et enkelt anlæg er måske ikke stort eller synligt nok. Betragter vi derimod en vare, som skal igennem 6 processer, hvor der ikke er en buffer imellem de enkelte processer, og varen ikke kan produceres på et andet tidspunkt, vil resultatet af en OEE værdi på 50% i hver af de 6 processer være en total floweffektivitet på kun 1,56%.

Der er ingen nemme eller rettere korte veje til succes med at øge OEE og virksomhedens øvrige nøgletal. Det drejer sig om gennem en kortlægning af OEE-målinger og flaskehalse at få overblik over produktionsflowet og derefter at igangsætte en systematisk produktionsudviklingsproces, hvor de rigtige nøgletal kommer i fokus helt ned på værkstedsgulvet.

 

Hele artiklen i nedenstående link

Filer
Filnavn Størrelse Sidst ændret
PDF-ikon boersen_oee_mm.pdf 640.73 KB 27/02 2019
PDF-ikon lean_i_tpm_og_rcm_sammenhaenge.pdf 341.11 KB 27/02 2019
PDF-ikon lean_projekt_paa_carlsberg.pdf 3.88 MB 27/02 2019
PDF-ikon lean_six_sigma.pdf 440.28 KB 27/02 2019

Indtast venligst din email for at få adgang til dokumenterne.