Hvis du ønsker at sammenligne og oversætte de forskellige lokale indikatorer og definitioner, kan du bruge Global Metricators Guidebook – “GloMe” med de harmoniserede indikatorer. De harmoniserede indikatorer er dem, der er ens mellem SMRP og EN 15431, og dem, for hvilke eventuelle forskelle kan identificeres.

GloMe har også forslag til anvendelse af de enkelte indikatorers måling af vedligeholdsprocessen, samt angiver en Best in Class værdi for de enkelte indikatorer.

https://www.efnms.eu/the-global-metricators-guidebook-glome/