Temamøde: Kom med på Avedøreværket

Temamøde: Kom med på Avedøreværket
Hvor. Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre
Hvornår. 12. september 2018 kl. 09:30
Varighed. 5,5 time

Avedøre 1 er fra 1990, og er værkets ældste blok. Avedøre 1 er oprindeligt bygget som en kulfyret blok, men i 2016 gennemgik blokken en ombygning, så den også kan fyre med træpiller. Således er træpiller i dag hovedbrændslet.
Avedøre 2 er fra 2001, og er værkets nyeste. Det er en af verdens mest effektive kraftværksblokke. Blokken anvender primært træpiller og halm som brændsel.

Halm og træpiller er CO2 neutrale brændsler, og anvendelse af disse er således med til at nedbringe værkets samlede CO2-udledning.

Ved at lede overskudsvarmen fra forbrændingen ud til fjernvarmenettet, opnår Avedøre 1 og 2 en virkningsgrad på op mod 89%.

TILMELDINGSFRISTEN ER UDLØBET - VENTELISTE

Udskriv denne side