Efteruddannelse

Autorisation
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Udvidet kedelpasserkursus FMS Uge 18 og 22 2018 FMS
Gas for maskinmestre FMS Uge 20 + 07.06.2018 FMS
       

 

AMU kurser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Vedligeholdelse af pumper FMS Uge 22 2018 FMS
Lejereparation og smøring FMS Uge 20 2018 FMS
       

 

Diplomuddannelser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Valgfag Energioptimering og vedligehold FMS 25.-26.04.18 FMS
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): Projektledelse - metoder og værktøjer, Online FMS Oplyses senere ONLINE

 

Engineering Business Administration (EBA)
Aktivitet Udbyder Periode Sted
       
       

 

Masteruddannelse
Aktivitet Udbyder Periode Sted
       
       

 

Ledelseskurser og efteruddannelser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
V11 Ledelse af ældre anlæg TSMC 29.-31.05.2018 Lemvigh-Müller, Herlev
V9 Workshop - Økonomisk Reservedelsdisponering TSMC 05.+27.09.18 Lemvigh-Müller, Kolding
V10 Reliability Centred Maintenance TSMC 18.-20.09.18 Lemvigh-Müller, Herlev

 

Energi & miljø
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Industrielle og kommercielle køle-/fryseanlæg Teknoligisk Institut Start 24.04.18 (3 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Håndtering af gener fra brændrøg - lovgivning og løsninger for kommunale medarbejderer Teknoligisk Institut 24.04.18 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - Håndtering af gener fra brænderøg - lovgivning og løsninger for kommunale medarbejdere Teknoligisk Institut 24.04.18 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Industrielle og kommercielle køle-/fryseanlæg Teknoligisk Institut Start 24.04.18 (3 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energirådgiver - varmeforbrug Teknoligisk Institut 25.04.18 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Energirådgiver - varmeforbrug Teknoligisk Institut 25.04.18 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - CTS-anlæg - i teori og praksis Teknoligisk Institut 01.05.18 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 Teknoligisk Institut Start 01.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 Teknoligisk Institut Start 01.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier Teknoligisk Institut Start 01.05.18 (3 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 Teknoligisk Institut Start 01.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 Teknoligisk Institut Start 03.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 Teknoligisk Institut Start 03.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 Teknoligisk Institut Start 03.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 15.05.18 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg Teknoligisk Institut Start 15.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 15.05.18 Teknoligisk Institut
Ventilation - Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg Teknoligisk Institut Start 15.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilationsteknik i etageboliger Teknoligisk Institut Start 15.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 15.05.18 Teknoligisk Institut
Køleteknik - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 15.05.18 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Tørring - grundlæggende begreber og enerioptimering Teknoligisk Institut 15.05.18 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Regnvand til tøjvask og toiletskyl Teknoligisk Institut 17.05.18 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Industriventilation og procesudsug Teknoligisk Institut Start 23.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Dynamisk indregulering af installationer Teknoligisk Institut Start 23.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 23.05.18 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Klimatilpasningsuddannelsen Teknoligisk Institut Start 23.05.18 (6 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 23.05.18 Teknoligisk Institut
Ventilation - Industriventilation og procesudsug Teknoligisk Institut Start 23.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 23.05.18 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Tilslutningsanlæg for fjernvarme Teknoligisk Institut 29.05.18 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg Teknoligisk Institut Start 30.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening Teknoligisk Institut 30.05.18 Teknoligisk Institut
Ventilation - Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af ventilationsanlæg Teknoligisk Institut Start 30.05.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Dynamisk indregulering af installationer Teknoligisk Institut Start 06.06.18 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Vådrum og installationer Teknoligisk Institut 07.06.18 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - CTS-anlæg - i teori og praksis Teknoligisk Institut 12.06.18 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilation i skoler Teknoligisk Institut 12.06.18 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi - Beregning og demensionering af solvarmeanlæg Teknoligisk Institut 14.06.18 Teknoligisk Institut

 

Kalibrering og måleteknik
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Miljø og sikkerhed - Kemi for ikke-kemikere Teknologisk Institut Start 01.05.18 (3 dage) Teknologisk Institut
Flow - Clamp on-flowmåling: Fra teori til praksis Teknologisk Institut 02.05.18 Teknologisk Institut
Generelle - Kommunikation mellem måleudstyr Teknologisk Institut 03.05.18 Teknologisk Institut
Temperatur og fugt - Contact Thermometry Teknologisk Institut Start 15.05.18 (3 dage) Teknologisk Institut
El og mekanik - Praktisk kalibrering af vægte og lodder Teknologisk Institut Start 23.05.18 (2 dage) Teknologisk Institut
El og mekanik - Tryk - måling og kalibrering Teknologisk Institut Start 29.05.18 (2 dage) Teknologisk Institut
Flow - Introduktion til flow og tryktab i vandbærende systemer Teknologisk Institut Start 30.05.18 (2 dage) Teknologisk Institut
El og mekanik - Introduktion til flow og tryktab i vandbærende systemer Teknologisk Institut Start 30.05.18 (2 dage) Teknologisk Institut