Kommende DDV-arrangementer

Vi gør opmærksom på, at følgende regler gælder ved afbud:
Betalende - Pengene refunderes kun såfremt afbuddet er modtaget senest 8 dage før arrangementets start.
Gratis - Afbuddet skal senest være modtaget 24 timer før arrangementets start, ellers vil der påregnes et gebyr på kr. 500,00.
Alle priser er excl. moms


Temamøde: Intelligent vedligehold - Datadrevet optimering af vedligehold

Danske virksomheder mister årligt milliarder af kroner i tabt produktion og spildte ressourcer grundet manglende vedligehold.

Workshop: Nøgletal for vedligehold – Brug af DS/EN 15341

Få styr på den nye standard for vedligeholdsterminologi, der udgives på dansk i 2018

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Temamøde: Kom med på Avedøreværket

Ved at lede overskudsvarmen fra forbrændingen ud til fjernvarmenettet, opnår værket en virkningsgrad på op mod 89%.

Energi- og Procesnetværksmøde

Udnyttelse af ressourcer i spildevand

EMC og støj i elektriske installationer

Støj i installationer kan koste mange penge i tabt produktion.

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

El-netværksmøde

Programmet er under udarbejdelse.

Kursus: Udførelse af elektriske installationer

Sikkerhedsmæssige aspekter i en installation

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Brandtekniske installationer

Krav og retningslinjer stillet af brandinspektører og brandrådgiver.

Energi- og Procesnetværksmøde

Programmet er under udarbejdelse

Kursus: Udførelse af elektriske installationer

Idriftsættelse, verifikation, vedligehold og 50110

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad bruger energien i et industrielt køleanlæg, og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad forårsager og betyder tryktab på lavtrykssiden, og hvordan sparer man energi ved varmgasafrimning?

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvornår er skrue og stempelkompressorer mest effektive, og hvordan laver man effektiv varmegenvinding på anlæggene?