GRATIS Webinar

 

DDV afholder en række gratis webinars og online netværksmøder, se under Arrangementer

 


BETALTE Webinar

 

10 WEBKURSER: Køleanlæg og varmepumper

10 kurser inden for 4 hovedemner:

  • Forurening af industrielle køleanlæg
  • Optimalt/korrekt design og udførelse af industrielle NH3 køleanlæg
  • Varmegenvinding på industrielle køleanlæg og varmepumper
  • Industrielle CO2/NH3 kaskade anlæg og CO2 transkritiske anlæg

Skal du med på DDVs populære kølekurser?
Nyt tiltag i år er afholdelse af 10 webkurser inden for industrielle køleanlæg. Kursusrækken er udvidet med nyt indhold under de forskellige emner ligesom varmepumper er kommet med.
Hvert modul afsluttes og er selvstændig læring. Der kræves ikke deltagelse i alle moduler for at få optimalt udbytte men der vil blive draget læring fra det ene modul til næste, og det kan derfor give en fordel, hvis man vælger at deltage på alle moduler.
Underviser er som i de tidligere år Per Skærbæk, der er uddannet ingeniør og har været i kølebranchen siden 1987.
Per Skærbæk har opsamlet stor viden inden for området, og deler ud af sin erfaring på dette kursusforløb.
Emnerne på de enkelte moduler er i nedenstående skrevet på engelsk. Dansk forklaring og uddybning findes på de tilhørende sider. Undervisning foregår på dansk.

Læs mere her