Nyheder

Industri 4.0 i dansk industri

Endelig rapport, hvor resultaterne blev præsenteret i FÆNGSLET

Facility Management systemer i Danmark.

DFM Netværk har udgivet en rapport, der skal tjene som inspiration til læserne, der står med et ønske om at digitalisere FM-organisationen.

Unikt foldestillads hængt op i 60 meters højde under Storebælt

Et specielt ’fold-ud’-stillads, er som det første i Danmark, netop hængt op under Storebæltsbroen og skal hjælpe med vedligehold på steder, som normalt er utilgængelige.

Overholder jeres virksomhed persondataloven?

Informationssikkerhed er en ledelsesopgave, og brud på datasikkerheden er et stigende problem.

The value of Asset Management to an Organiszation

DDV er medlem af EFNMS (European Federation of Maintenance Societies), der igen er medlem af GFMAM (Global Forum on Maintenance and Asset Management), en sammenslutning af vedligeholds- og asset ma

Duksedrengene i Lægemiddelstyrelsen

Er du interesseret i vedligehold på europæisk niveau

DDV er medlem af EFNMS - European Federation of Maintenance Societies vzw., der er det europæiske netværk for vedligehold i industrien.

Nye bestyrelsesmedlemmer i DDV

På den netop afholdte generalforsamling, har DDV fået to nye bestyrelsesmedlemmer:

Manglende vedligehold skyld i lækage på raffinaderi

En alvorlig brint-lækage på Mongstad-raffinaderiet i Norge kan hænge sammen med, at Statoil halverede vedligeholdsbudgettet nogle år før.

Dong Energy skal vedligeholde britisk havmøllepark

Dong Energy overtager for første gang drift og vedligeholdelse af en havmøllepark, som selskabet ikke selv har opført.

Sider