Energibesparelser fra optimeringsopgaver skal sælges

Mange faste optimeringsopgaver skaber energibesparelser. Nordic Sugar og SE ENERGI & KLIMA har indgået aftale om salg af energibesparelser fra disse opgaver, som kan løbe op i mindst 400.000 kroner per år.
 

Hos sukkerfabrikanten Nordic Sugar i Nakskov er der almindelige optimeringsopgaver, som årligt kan genere energibesparelser på 1-1,5 millioner kWh. Det vurderer Head of Operation Christian Storm, som derfor har indgået en aftale med SE ENERGI & KLIMA om at sælge disse sparede kilowatt-timer til markedspris.
»Jeg vil anslå, at vi årligt kan spare op mod 1,5 millioner kWh, ved at investere i nye energirigtige komponenter. Det drejer sig om, for eksempel skift til LED, udskiftning til nye energibesparende pumper og frekvensomformere, og nye typer isolering. De besparelser, som kommer fra disse optimeringsopgaver har vi besluttet, at vi vil sælge,« siger han.
Salget af energibesparelserne til SE ENERGI & KLIMA skal ske ved hjælp af et onlinesystem, som er designet til at gøre det nemt for virksomheder at indrapportere den nødvendige dokumentation. Hele processen er digital. Når Nordic Sugar modtager
mails og digitale fakturaer vedr. de energibesparende investeringer, kan disse dokumenter uploades til det nye system.
»Vi bruger cirka 100 timer om året på at dokumentere vores investeringer og de besparelser, der er ved udskiftning til nyere udstyr. Vores tidsforbrug på dokumentation bliver ikke større med det nye system, og det er vigtigt for det samlede egnestykke,« siger Christian Storm.
Han estimerer, at Nordic Sugar vil kunne tjene 350.000-400.000 kroner årligt ved at sælge energibesparelser – vel at mærke fra investeringer som alligevel skulle foretages.
»Selv om man modregner den tid, vi bruger, kan det i høj grad betale sig. Før var det jo nul kroner, vi fik i tilskud,« siger Christian Storm.

Grønnere profil
Salget af energibesparelser betyder også, at det i nogle tilfælde vil kunne betale sig at investere i en lidt dyrere, men også bedre løsning.
»Eksempelvis vil det måske kunne betale sig med en bedre isoleringsløsning, som er lidt dyrere, men også hurtigere vil tjene sig ind på grund af det tilskud vi får fra salget af energibesparelser. Vi kan nu vælge mellem forskellige løsninger ud fra både sparede kWh og CO2-udledning. Når man ved, at der kommer penge den anden vej, er man måske mere villig til at ofre lidt mere på den miljømæssigt bedste løsning, som bidrager til virksomhedens grønne profil,« siger Christian Storm.
Hos SE Energi & Klima opfordrer afdelingsleder Johnny Nielsen virksomheder til at sælge deres energibesparelser fra også mindre optimeringsprojekter.
»Vores erfaring er, at mange virksomheder ikke registrerer de energibesparelser, de opnår, når de for eksempel køber en ny pumpe eller noget andet mere energieffektivt udstyr. Dermed går de glip af muligheden for at sælge besparelsen og opnå et tilskud til deres investering, som kan bringe tilbagebetalingstiden ned på et mere attraktivt niveau. Derfor tilbyder vi nu virksomheder en meget brugervenlig onlineløsning til at registrere deres energibesparelser, og vi står efterfølgende for hele den formelle proces med at få tilskuddet udbetalt. Virksomhederne skal bare registrere deres indkøb af nyt udstyr, og så klarer vi resten,« siger Johnny Nielsen.

Udgangspunktet er nul kroner
Ifølge Johnny Nielsen har mange virksomheder mest fokus på store energiprojekter, hvor der er mange millioner kWh på spil. Virksomhederne får derfor ikke lavet de nødvendige beregninger på mindre projekter, og hermed overser man ofte de potentialer, der kan ligge i lidt mindre investeringer.
»Flere mindre projekter kan tilsammen give ganske fornuftige gevinster. Man skal tænke på, at udgangspunktet ofte er nul kroner i tilskud. Selv om der skal bruges nogle timer på registrering af de komponenter, man investerer i, kan det ofte godt betale sig alligevel, fordi tilskuddet er større end udgiften til registreringen,« siger Johnny Nielsen.
Onlineløsningen fra SE ENERGI & KLIMA hjælper virksomhederne med, at de får alle nødvendige tal, beregninger og dokumentation på plads, så de kan prissætte deres besparelser. Med hensyn til de formelle krav skal man være opmærksom på, at der skal være indgået en aftale med et energiselskab, inden man laver bindende aftaler med leverandører af nye komponenter.
»Vi hjælper så med at udregne den faktiske besparelse, som er udgangspunktet for at få tilskuddet til sin investering. Det sker på basis af en aftalt pris per sparet kWh. Derudover er kravet, at tilbagebetalingstiden skal være mindst et år,« siger Johnny Nielsen.

Vigtigt lokalt samarbejde
Den onlineløsning, som SE ENERGI & KLIMA tilbyder sine kunder, er blandt andet anvendt i alle COOP’s butikker, hvor den har hjulpet med at sælge betydelige energibesparelser.
»Udgangspunktet for vores løsning er ”Keep it simple”. Det skal være nemt for virksomhederne at få dokumentationen i orden. Vi hjælper virksomheder med retningslinjerne for dokumentationen af besparelserne, så det bliver en nem rutine for dem, og de ikke skal bruge mere tid end højst nødvendigt på opgaven,« siger Johnny Nielsen.
SE har lavet en aftale med den lokale elforsyning Nakskov Elnet om at stå for nogle af deres energibesparelser.
»Vores samarbejde med Nordic Sugar og Nakskov Elnet hjælper til et lokalt samarbejde om energibesparelser. Det er vigtigt for lokalsamfundet, da investeringer i nye løsninger på virksomhederne også kan komme lokale leverandører og installatører til gode, og det er vi glade for at kunne bidrage til,« siger Johnny Nielsen.
Han fremhæver også DDV som et vigtigt forum for optimeringsprojekter og tilskud til energibesparelser.
»Christian og jeg er begge aktive i DDV, som jeg vil opfordre til, at man som virksomhed bruger, når det gælder erfaringsudveksling vedrørende energibesparelser og tilskudsmuligheder, « siger Johnny Nielsen.