CT-scanning sikrer kvalitet og effektivitet i fødevarebranchen

Danish Meat Research Institute (DMRI), Teknologisk Institut har som de første i verden udviklet avanceret CT-scanning kendt fra hospitalerne til at kunne bruges i fødevareindustrien.

 

Den nye CT-scanner gør det muligt at skabe komplette 3D-billeder af indhold og sammensætning af den individuelle fødevare til analyse og videre bearbejdning. »Slagteribranchen er eksempelvis udfordret af en høj grad af naturlig biologisk variation i råvarerne. Har man et 3D røntgenbillede af kødet, kan man forarbejde det mere effektivt, og 3D-teknologien kan bane vejen for en højere grad af automatisering,« siger centerchef Holger Dirac, DMRI, Teknologisk Institut.
CT-scanneren er udviklet målrettet til brug for kødindustrien. Det er lykkedes for DMRIs teknikere at modificere teknologien, så scanneren kan arbejde meget hurtigere end den tilsvarende teknologi i sundhedsvæsenet. Afhængig af produkternes størrelse kan scanneren analysere op til 600 emner i timen. Samtidig lever den op til de høje sikkerheds- og hygiejnekrav, der er i fødevareindustrien. Scanneren kan, ud over på slagterierne, også gavne andre grene af fødevareproduktionen, hvor den kan skabe 3D-analyser af indholdet af eksempelvis fisk, ost, frugt og grønt til produktudvikling, kvalitetskontrol og overvågning – uden at påvirke det enkelte produkt.
»Vi ser kæmpe perspektiver i teknologien. Det svarer lidt til, at man med røntgenøjne kan se ind i kødstykkerne og få information om nøjagtigt hvor, fedt og knogler er placeret og også selve kødstykkets geometri. Derved åbner vi op for et helt nyt niveau af automatisering, så robotter i endnu højere grad kan overtage det fysisk hårde arbejde fra slagteriarbejderen. Robotten vil eksempelvis kunne se nøjagtigt hvor i kødet, der skal skæres for at skabe de rigtige produkter af den helt rigtige kvalitet, « siger Holger Dirac.