RCM

RCM netværket
Formålet er at udbrede kendskabet til RCM  ”Reliability Centered Maintenance” eller på dansk ”pålidelighedsstyret vedligehold”, som er en metode til bestemmelse af den økonomiske bedste vedligeholdsstrategi, og er en metode, som benyttes af stadig flere virksomheder.

Deltagere
Medlemmer der arbejder - eller har interesse for RCM metoden.

Møder
Netværket mødes 3-4 gange årligt.