Produktivitet

Produktivitet netværket
Formålet er at udveksle erfaringer, om hvordan produktivitet forøges gennem anvendelsen af vedligeholdsværktøjer og videre implementering og udvikling i de enkelte virksomheder.
Netværket ønsker at udbrede kendskabet til værktøjerne samt at deltage i udviklingsprojekter.

Deltagere
Medlemmer med vedligeholdsansvar.

Møder
Netværket mødes 2 gange årligt.