Workshop: Må vi udfordre dig?

Workshop: Må vi udfordre dig?
Hvor. Katrinebjerg, Helsingforsgade 22, 8200 Aarhus N
Hvornår. 24. oktober 2017 kl. 08:30
Varighed. 4 timer

Er du interesseret i at deltage i en innovationsdag, der tager udgangspunkt i ny teknologianvendelse i din virksomhed?
Vi vil gerne invitere dig til en workshop - hvor du sammen med studerende fra Aarhus Maskinmesterskole finder nye forretningsmuligheder gennem Internet of Things (IoT).

Hvordan
Der stilles med to klasser studerende, hvor den ene klasse vil arbejde med det forretningsmæssige perspektiv og den anden vil bidrage med programmering.
Hver virksomhed kommer i en gruppe med studerende fra begge klasser og sammen laver I en faciliteret ideudviklingsproces til din virksomhed.
Efter workshoppen arbejder gruppen videre på jeres fælles ide’, og i uge 48 sender de 2 X 5 minutters præsentation, der viser resultatet af deres arbejde på jeres ide’.
En præsentation med den tekniske løsning og et med det forretningsmæssige perspektiv.
Dagen faciliteres af Torben Rauff og Jesper Falkenberg.

Udskriv denne side