Temamøde: Hvorfor termografering?

Temamøde: Hvorfor termografering?
Hvor. DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Hvornår. 19. juni 2018 kl. 09:00
Varighed. 3,5 time

Et termisk kamera ser det usynlige, og sammen med korrekt baggrundsviden og uddannelse, åbner dette op for at kunne identificer områder som kan udvikle sig til nedbrud eller i værste fald brand på el-installationer, eller træk og kuldebroer på bygninger og meget mere.
Nedbrud sker aldrig på “det rigtige tidspunkt”. Find de svage punkter, før de udvikler sig til problemer og utilsigtede nedbrud.

Termografering giver:
• Sikkerhed mod brand og utilsigtede nedbrud
• Minimering af produktionstab
• Viden, og herved bevidsthed om nuværende tilstand
• Mulighed for at tilrettelægge vedligeholdet
• Besparelser både af penge men også ro i sindet
• Evne til at være på ”forkant”
• Termografering er det absolut mest anerkendte redskab til at optimere produktionstid og maximere MTBF (Meantime between failures)

El-Termografering har således mange fordele, og prisen for ikke at termografere kan blive høj. Mange forsikringsselskaber stiller desuden krav om termografi, hvis man ønsker at blive forsikret hos dem. Nogle forsikringsselskaber giver også nedsættelse af præmie, hvis der udføres termografering af godkendt termografikonsulent.

TILMELDING SENEST 8. JUNI 2018

Udskriv denne side