Temamøde: Automatisering af produktionsapparatet

Temamøde: Automatisering af produktionsapparatet
Hvor. GIBOTECH A/S, Datavej 15, 5220 Odense SØ
Hvornår. 29. januar 2019 kl. 10:00
Varighed. 5 timer

Når virksomheder vælger at investere i en automatiseringsløsning med robotter, tages valget ud fra de mange fordele løsningen giver; Øget produktivitet, øget viden om tidsforbrug pr. produceret emne og ved forsinkelser automatisk at give meldinger, frigivelse af personaleressourcer, forbedret arbejdsmiljø mv. men hvad med vedligeholdet?


Arbejde med robotten
På dette temamøde sætter vi fokus på de udfordringer automatiseringen af produktionsapparatet giver. Vi kommer ind på arbejdet med robotterne. Robotternes opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i produktionen. Og når uheldet er ude, hvordan fejlretter man? At tilegne sig yderligere viden om opbygning af simple programmer og rette mindre programfejl samt at genstarte robotten korrekt efter driftsstop, således anlægget kan betjenes sikkerhedsmæssigt korrekt. Derudover kommer vi ind på materiale/emne transport mellem funktionerne og optimering af plads og adgangsveje.
For at en automatiseringsløsning skal lykkes, er det vigtigt, at inddrage de implicerede medarbejdere. Derfor vil vi også komme ind på interfacet mellem menneske og maskine, og om hvordan man kan arbejder med at få medarbejderne til at acceptere løsningen.


Case: Gibotech og Sanovo
Vi skal besøge Gibotech, der sammen med Sanovo Technology Group (specialister i håndtering af æg og en del af Stadil Thornico koncernen) har oprettet et nyt selskab, Sanovo Technology Robotics. Det nye selskab bliver eneleverandør til Sanovo Technology Group og skal udvikle automations- og robotløsninger til koncernens forskellige forretningsområder. Målet med dette samarbejde er, at blive verdens førende leverandør af robotløsninger til æggeindustrien.

Udskriv denne side