Temakonference - ISO 550001 Asset Management

Temakonference - ISO 550001 Asset Management
Hvor. DDV, Købmagergade 86, Byg A1.1, 7000 Fredericia
Hvornår. 30. oktober 2017 kl. 12:30
Varighed. 3,5 time

Asset Management giver virksomheder en systematik til bedre risikostyring, dokumentation, sporbarhed, driftsoptimering og nedbringelse af omkostninger. Asset Management er et konkret værktøj, der samler processer og viden således, at aktiverne kan styres på den mest optimale og bæredygtige måde.


Asset Management defineres i ISO 55001 som de systematiske og koordinerede aktiviteter, hvorigennem en organisation optimalt og bæredygtigt styrer sine aktiver, systemer, resultater, risici og omkostninger over anlæggenes livscyklus med henblik på at realisere virksomhedens strategiske mål og planer. Asset Management trækker på de færdigheder, processer og viden, der findes på tværs af organisationen for at sikre en optimal håndtering af fysiske aktiver og deres livscyklus.


På temamødet får deltagerne en præsentation af de vigtigste elementer i Asset Management, som kan bidrage til den videre proces og afklaring af, hvordan Asset Management skal være en del af din virksomheds fremtidige strategi.

Fordele ved en Asset Management-certificering

• Struktureret dokumentation
• Strukturerede og gennemsigtige processer
• Forbedret gennemsigtighed og kontrol af workflow
• Bedre forståelse af risici
• Grundigere prioritering ved budgettering
• Bedre udgangspunkt for forhandlinger med tilsynsmyndigheder
• Afstemning af strategi, politik og planer
• Lavere renter ved finansiering
• Lavere forsikringspræmier
• Større kreditværdighed ved kreditvurdering
• Nemmere audits hos tilsynsmyndighed
• Øget tillid fra ejere, interessenter og investorer
• Forbedret omdømme

Udskriv denne side