Studietur til Polen

Studietur til Polen
Hvor. Polen
Hvornår. 21. maj 2019 kl. 13:45
Varighed. 3 dage

Kan vi lære af Polen?

Flere og flere danske virksomheder flytter produktionen fra Danmark til udlandet.
Hvorfor?
Formålet med denne studietur er at blive klogere på, hvordan man i Polen arbejder med
drift og vedligehold. Kan vi få inspiration til at gøre tingene anderledes?


Polen har med den nære beliggenhed og talrige befolkning en væsentlig og voksende betydning for dansk erhverv.
Polen er således blevet både leverandør af mange ydelser og varer til Danmark men er også et stort eksportmarked for Denmark. Et samarbejde, der forventes at stige i fremtiden. Det vurderes, at specielt de mindre og mellemstore virksomheder har store uudnyttede potentieller for vækst igennem forretningsudvikling i og med Polen.

Polen og Danmark er tæt placeret i Europa men har alligevel forskellige kulturer, sprog, lovgivning, værdier og handlingsmønstre, som medfører, at etablering og drift af succesfuld forretning i/med Polen kræver strategisk tilgang til håndtering af barrierer, hvor bl.a. opbygning af grundlæggende kompetencer indenfor gensidig forståelse af forretningskultur, kommunikation, lovgivning og sproghåndtering ofte viser sig at have afgørende betydning for succes.

DEADLINE FOR TILMELDING SENEST 21. MARTS 2019

Udskriv denne side