Studietur til Polen med drift og vedligehold i fokus

Studietur til Polen med drift og vedligehold i fokus
Hvor. Polen
Hvornår. 21. maj 2019 kl. 13:45
Varighed. 3 dage

Virksomhedsbesøg, inspiration, netværk og erfaringsudveksling

I dagene den 21. til 23. maj inviterer DDV på en spændende og lærerig studietur til det nordlige Polen. Vi skal besøge fire særligt udvalgte virksomheder indenfor forskellige brancher, som hver især giver deres bud på, hvordan de tackler de problemområder, der er forbundet med optimal drift og vedligehold af produktionsapparatet i hele værdikæden.

Studieturen stiller skarpt på de strategiske overvejelser, investeringer og indsatsområder, der medvirker til at sikre optimal virksomhedsdrift gennem et stabilt og vedholdende vedligeholdsarbejde af produktionsapparatet.

Barrierer og udfordringer i Polen
Samtidig giver studieturen en værdifuld indsigt i de barrierer og udfordringer, der er for danske virksomheder, som har valgt at etablere sig i Polen. Med udgangspunkt i opgaven om at løfte drifts- og vedligeholdsarbejdet hører vi om eksisterende erfaringer med at rekruttere medarbejdere med de rette faglige kompetencer. Om hverdagens sprogforbistringer og kulturforskelle når det gælder forretningsforståelse og kommunikation. Men også indsigt i udfordringerne med at implementere nye procedurer og andre måder at gøre tingene på i drifts- og vedligeholdsarbejdet, set i lyset af polsk lovgivning og de rammebetingelser den opstiller for virksomhedsdrift.

Hvorfor Polen?
At Polen er interessant, som vært for en studietur med drift og vedligehold som omdrejningspunkt, skyldes flere forhold. Alene det at mange danske virksomheder i dag placerer dele eller hele produktionen i Polen, og samtidig trækker sine drifts- og vedligeholdsansvarlige medarbejdere med, er et forhold. Et andet er at Polen i dag spiller en væsentlig rolle i dansk erhvervsliv. Med sin store befolkning, sin nære beliggenhed til Danmark og den veludviklede infrastruktur landene imellem, forventes det nemlig at samarbejdet og interaktionen mellem Danmark og Polen kun går en vej. Og det er op. Ikke alene forsyner Polen i dag det danske arbejdsmarked med nødvendig og kvalificeret arbejdskraft, men Polen er også blevet et vigtigt eksportmarked for mange danske virksomheder. Faktisk Danmarks 9. største eksportmarked og samtidig et eksportmarked i rivende udvikling.

Ny viden, inspiration og netværk
Udover virksomhedsbesøgene, den nye viden, inspirationen fra vores dansk-polske kollegaer og den øjenåbner det altid er at opleve produktionsenheder i andre lande, er studieturen også et oplagt sted at opdyrke nye netværk og interessefællesskaber. Netværk som kan bruges som afsæt til nye vedligeholdsprojekter og som inspiration til at indfri fremtidige mål.

Om studieturen
Planlægning af turen er omfattende, så hvis du har lyst til at deltage, bedes du henvende dig så hurtigt som muligt.
Der vil være bindende tilmelding senest 21. marts 2019 hvorefter der tages beslutning om turen gennemføres eller ej.

Udskriv denne side