Kursus: Anvendelse af installationsbekendtgørelsen og tilhørende standarder

Kursus: Anvendelse af installationsbekendtgørelsen og tilhørende standarder
Hvor. ZBC - Zealand Business College, Ahorn Allé 3-5, Lokale RA1.22a, 4100 Ringsted
Hvornår. 06. marts 2019 kl. 09:00
Varighed. 6,5 time

Lovkrav efter ny Installationsbekendtgørelse

På kurset sættes fokus på de minimumskrav til sikkerhed i en elektrisk installation, der er beskrevet i Bek. Nr. 1082, samt en virksomheds ønsker til både personsikkerhed og ”driftssikkerhed”.
Dokumentationskravet for bekendtgørelsens §6 - §16 er tydeligt, hvorimod formuleringen for at overholde bekendtgørelsens §17 - §83 er ”mere åben for fortolkning”, bl.a. hvad angår materialevalg og kvalitet, valg af kabeltværsnit osv.
Samtidig indeholder DS/HD 60364 serien både ”normative” og ”informative” afsnit, dette kan blive problematisk såfremt den virksomhed, der er ansvarlig Iht. El-sikkerhedsloven, (installationsejeren) ikke har lavet præcis formuleret udbudsmateriale til den virksomhed, der må udføre autorisationskrævet arbejde (den autoriserede virksomhed).
På kurset vil vi forholde os til de nævnte problemstillinger og gennemgå nogle af de muligheder, der er indeholdt i loven, bl.a. med sigte på at opnå en god kommunikation mellem leverandør og aftager.

Udskriv denne side