Generalforsamling

Generalforsamling
Hvor. DDV, Købmagergade 86, lokale A.2.4, 7000 Fredericia
Hvornår. 10. april 2018 kl. 14:00
Varighed. 2 timer

Den årlige generalforsamling i DDV.

 

Dagsorden:
 1.   Valg af dirigent.
 2.   Formandens beretning.
 3.   Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 4.   Forslag fra medlemmerne.
 5.   Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter
       for næste år.
 6.   Valg af formand. 
 7.   Valg til bestyrelsen.       
 8.   Valg af kritiske revisorer.
 9.   Valg af statsautoriseret revisor.
10.   Eventuelt.

Udskriv denne side